OKNO NA WĘGRY

Węgierskie Okno (Magyar Ablak) jest powłoką sprzedażową oraz wystawową, która została powołana do sprzedaży specjalnych węgierskich dorobków naukowych i technicznych. Jest ono obszarem, który proponuje ofertę produktów i usług dla szczytowej jakości do przedstawienia rozwojów oraz wynalazków węgierskich oraz do popularyzacji węgierskiego kapitału umysłowego.

Pomieszczenia komercyjne służą do przedstawienia węgierskich wynalazków, do tworzenia stosunków partnerskich oraz do tworzenia rynku zbytu, wystawom tematycznym, przedstawieniom oraz warsztatom. Węgierskie Okno ze swoimi wydarzeniami kulturalnymi zostanie stałym uczestnikiem danego miejsca.

Start typing and press Enter to search