KONFERENCJE CELEM SZERZENIA WIEDZY:

Spółka regularnie uczestniczy w konferencjach celem posiadania istotnych i aktualnych informacji, które wspomagają transparencję obszaru innowacyjnego opisanego w wizji.

2016 Smart City Hungary, konferencja smart cities

2016 Budapest Water Summit, światowe spotkanie dot. Wody.

2016 Innováció, mint kitörési lehetőség (Innowacja jako możliwość rozpędu), konferencja o innowacji

2017 Think.BDPST konferencia, forum innowacyjny

2017 Fenntarhatóság és Innováció (zrównoważoność i innowacja), konferencia innowacyjna

2017 ELTE-Újbuda Innovációs Napról, konferencja o innowacji

2017 A tudásmenedzsment atipikus útjai (Atypiczne drogi zarządzania wiedzą), konferencja o innowacji

2017 K+F és Innováció, A technológiai alapú gazdaság világa (Badanie i rozwój oraz innowacja – świat na podstawie technologii)

Start typing and press Enter to search