O NAS

Spółka Valor Hungariae Zártkörűen Működő Részvénytársaság została powołana celem przyczynienia się do sukcesu węgierskich wynalazców wspomagając pojawienie się ich wynalazków na rynku domowym jak i międzynarodowym jako produkty.

WIZJA O PRZYSZŁOŚCI

Wynikając z poprzedniej działalności spółka zdobyła wiedzę, doświadczenie i kapitał socjalny, które umożliwią, i uzasadnią kontynuację działalności firmy. Celem jest, aby Valor Hungariae Zrt. reprezentowało węgierski umysł i węgierską wiedzę, wynalazki techniczne oraz kreatywność naukową we współpracy na platformach międzynarodowych ze wszystkimi zainteresowanymi tym partnerami. To zawiera między innymi tworzenie stosunków zdobywania rynku, zarządzanie z nimi oraz ich koordynację, wsparcie rewolucyjnych węgierskich rozwojów oraz produktów, ich międzynarodową reprezentację, promocję, wprowadzenie na rynek, wymiany wartości, oraz transfer technologii i współpracę w Unii.

KIEROWNICTWO

Zarząd

Szőcs
Géza

Prezes Zarządu

Lepsényi István

Prezes Zarządu,
Prezes

Dr. Bendzsel Miklós

Członek zarządu

Dobi-Rózsa Anikó

Członek zarządu

Rada nadzorcza

Szinger
Csaba

Prezes rady nadzorczej

Kutni Mátyás
Dániel

Członek rady nadzorczej

Szőke
Balázs

Członek rady nadzorczej

Start typing and press Enter to search